/ Informace

Získání řidičského průkazu

Výuka a výcvik

Závěrečná zkouška

Bez úspěšného zvládnutí testu nemůžete pokračovat k praktické části zkoušky (jízda). Na úspěšné zvládnutí celkové zkoušky máte 1 rok od data první zkoušky. Máte celkem 6 pokusů, které když nezvládnete, musíte absolvovat nový kurz v autoškole. Jak to funguje v praxi:

Teoretická část zkoušky (e-testy):

 • Po třetí neúspěšné zkoušce musíte absolvovat kompletní výuku teorie v autoškole
 • Po absolvování výuky máte opět 3 pokusy na zvládnutí zkoušky
 • Pokud opět neuspějete ani na 6. pokus, musíte absolvovat znovu celý kurz autoškoly

Praktická část zkoušky (jízda):

 • Po třetí neúspěšné zkoušce musíte absolvovat opakovaný výcvik v autoškole (28 výcvikových hodin)
 • Po absolvování máte opět 3 pokusy na zvládnutí zkoušky
 • Pokud opět neuspějete ani na 6. pokus, musíte absolvovat znovu celý kurz autoškoly
/ Informace

Vrácení řidičského průkazu

Pokud potřebujete pomoci získat zpět řidičské oprávnění nebo se Vám blíží konec Vašeho zákazu řízení, rádi Vám poradíme, jak na to.

Co potřebujeme přinést:

/01Odebrán ze zdravotních důvodů

/02Odebrán po dosažení 12 bodů

/03Odebrán po uložení zákazu řízení

 • Vyplněnou Žádost o přijetí k výuce a výcviku
 • Posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený praktickým lékařem (nesmí být starší 30 dnů)
 • Potvrzení o absolvování dopravně-psychologického vyšetření
 • Výpis z evidenční karty řidiče (není to výpis z bodového hodnocení z CzechPointu)
 • Soudní rozhodnutí nebo rozhodnutí o zákazu
 • V případě upuštění zbytku trestu usnesení nebo rozhodnutí
Cvičné jízdy:

Nejsou nutné absolvovat, stačí samotné přezkoušení. Přesto doporučujeme aspoň jednu kondiční jízdu před zkouškou, protože závěrečná zkouška není jednoduchá. Je vhodné si připomenout, jak správně a dle předpisů se jezdí, a procvičit si po delší době ovládání vozidla.

Závěrečná zkouška:

Je stejná jako u absolvování klasického kurzu v autoškole. Skládá se:

 • Zkouška z Pravidel silničního provozu a zdravotnické přípravy – formou elektronického testu
 • Zkouška z praktické jízdy

Bez úspěšného zvládnutí testu nemůžete pokračovat k praktické části zkoušky (jízda). Na úspěšné zvládnutí celkové zkoušky máte 1 rok od data první zkoušky. Máte celkem 6 pokusů, které když nezvládnete, musíte absolvovat nový kurz v autoškole. Jak to funguje v praxi:

Teoretická část zkoušky (e-testy):
 • Po třetí neúspěšné zkoušce musíte absolvovat výuku teorie v autoškole
 • Po absolvování teorie máte opět 3 pokusy na zvládnutí zkoušky
 • Pokud opět neuspějete ani na 6. pokus, musíte absolvovat znovu celý kurz autoškoly, jako byste nikdy řidičské oprávnění neměli
Praktická část zkoušky (jízda):
 • Po třetí neúspěšné zkoušce musíte absolvovat výcvik v autoškole (28 výcvikových hodin)
 • Po absolvování máte opět 3 pokusy na zvládnutí zkoušky
 • Pokud opět neuspějete ani na 6. pokus, musíte absolvovat znovu celý kurz autoškoly, jako byste nikdy řidičské oprávnění neměli